Psychokryminalistyka we WSZOP | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Psychokryminalistyka we WSZOP
a a a

Psychokryminalistyka we WSZOP

W dniu 5 czerwca br. odbył się Dzień Otwarty psychokryminalistyki – nowej specjalności na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgromadzonych powitała Prodziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego, mgr inż. Aneta Siwczyk, która przekazała szczegółowe informacje na temat nowej specjalności i warunków rekrutacji.

Wykład pod tytułem Psychologia, psychologia sądowa a psychokryminalistyka – dlaczego niektórzy stają się przestępcami?  wygłosił dr Leszek Woszczek, kierownik Zakładu Psychologii Sądowej WSZOP.

- Dlaczego niektórzy stają się przestępcami? Na tak postawione pytanie od wieków uczeni starają się znaleźć odpowiedź. I tak psychologia, psychologia sądowa, kryminologia oraz psychokryminalistyka wskazują m.in. na czynniki biologiczne, socjologiczne oraz psychologiczne. Jednakże przedstawiciele poszczególnych dyscyplin naukowych wskazują ponad wszelką wątpliwość, że prawidłowy proces socjalizacji, odpowiednie warunki szkolne, środowisko rówieśnicze wpływają ostatecznie na prawidłowy rozwój osobowości, rozwój intelektualny, społeczny, moralny itd. Studiowanie psychokryminalistyki powinno poszerzyć wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie badań nad przestępczością oraz doskonalenie sposobów zapobiegania przestępczości - mówi dr Leszek Woszczek.

Po wysłuchaniu wykładu uczestnicy przeszli do laboratorium, w którym nadkom. Mirosław Będkowski, kierownik Laboratorium Kryminalistyki WSZOP, zaprezentował działanie sprzętu techniki kryminalistycznej. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się walizki kryminalistyczne, stół daktyskolopijny oraz fantom medyczny, na którym studenci uczą się zabezpieczenia śladów biologicznych pod kątem DNA.