Programy stażowe dla studentów WSZOP | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Programy stażowe dla studentów WSZOP
a a a

Programy stażowe dla studentów WSZOP

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach uzyskała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do projektu pt. Program wysokiej jakości staży
dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
(ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).  

Celem projektu jest wzrost kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki i rynku pracy wśród młodych ludzi. Staże w przedsiębiorstwach w Polsce lub zagranicą będą mogli odbyć studenci ostatnich lat studiów.

Czas trwania stażu wynosi od jednego do trzech miesięcy. Za staż student otrzyma stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania.
Projekt realizowany będzie od 1.03.2017 r. do 28.02.2019 r.

Studenci zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o kontakt z pracownikami Akademickiego Biura Karier WSZOP:
T: 32 355 97 70 wew. 30
@: abk@wszop.edu.pl