Praca bezpieczna, wydajna i dobrze zorganizowana! | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Praca bezpieczna, wydajna i dobrze zorganizowana!
a a a

Praca bezpieczna, wydajna i dobrze zorganizowana!

O tym, że może taką być rozmawiano 26 kwietnia br. podczas konferencji Monitoring zagrożeń środowiska pracy podczas Targów BeHaPe 2017. Była to już  XVIII edycja Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej. Organizatorem konferencji był prof. dr hab. Kazimierz Lebecki, kierownik Katedry Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy we WSZOP.

Pracownicy firm i instytucji oraz studenci i nauczyciele akademiccy Wydziału Nauk Technicznych WSZOP wysłuchali ciekawych wystąpień dotyczących poprawy warunków pracy w różnych firmach i zakładach przemysłowych. Wśród prelegentów byli m. in. przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oraz renomowanych firm i instytucji zajmujących się sposobami eliminowania zagrożeń na stanowiskach pracy. Referat na temat działania substancji szkodliwych w środowisku pracy wygłosił nauczyciel akademicki WSZOP,
prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Mirosławski. 

Atrakcją dla uczestników konferencji była przygotowana przez pracowników firmy Denios Sp. z o.o. prezentacja dotycząca ryzyka i środków zapobiegawczych związanych z obsługą materiałów niebezpiecznych. Uczestnicy mieli okazję pogłębić wiedzę w zakresie magazynowania substancji niebezpiecznych, posługiwania się nimi oraz zobaczyć na własne oczy zagrożenia wynikające
ze złego ich używania i składowania.

Prezentacje z konferencji: