Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej! | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej!
a a a

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej!

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej!

Komisja wyróżniająco oceniła koncepcję kształcenia WSZOP jaką jest „Wszechstronne wykształcenie i praktyczne przygotowanie zawodowe absolwentów do rynku pracy” oraz „Pielęgnowanie kultury i rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Doceniona została również kadra naukowa „(…)Zatrudnieni w Uczelni i prowadzący zajęcia na ocenianym kierunku studiów nauczyciele akademiccy posiadają niekwestionowany dorobek naukowym w dziedzinach i dyscyplinach nauki związanymi z efektami kształcenia. Co równie ważne posiadają także bogate doświadczenie zawodowe zdobyte poza Uczelnią. Do mocnych stron zaliczyć można także szkolenia wewnętrzne nauczycieli akademickich związane z szerokim spektrum działalności uczelnianej i udziału w niej kadry”.

PKA pozytywnie oceniła także programy kształcenia, współpracę międzynarodową oraz  współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, które przyczyniają się do  „(…)doskonalenia programów nauczania oraz podnoszenia kwalifikacji studentów i ich konkurencyjności na rynku pracy”.

Komisja dostrzegła również unikatowe w skali kraju stanowiska naukowo-badawcze, nowoczesne oprogramowanie, sprzęt IT oraz system zajęć terenowych. 

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA (PKA) jest niezależną instytucją działającą na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych działających w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Podstawowymi celami działań Komisji są dbałość o spełnianie standardów jakościowych, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości.

Cały raport dostępny na: http://www.pka.edu.pl/

Uchwała Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej