Porozumienie o współpracy naukowo-badawczej z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Porozumienie o współpracy naukowo-badawczej z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
a a a

Porozumienie o współpracy naukowo-badawczej z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 15 stycznia 2014 r. zawarła porozumienie o współpracy naukowo-badawczej z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. To już drugie porozumienie o współpracy oparte na wspólnej realizacji projektów badawczych.

Zakres współpracy będzie obejmował badania z dziedziny chemii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień materiałów polimerowych i węglowych. Studenci studiów magisterskich będą mogli również realizować prace dyplomowe w laboratoriach Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN.

Na zdjęciu od lewej, w pracowni instrumentalnej laboratorium chemicznego WSZOP –  dr hab. prof. nadzw.  Andrzej Misiołek (WSZOP), dr inż. Iwona Stachurek (WSZOP) oraz pracownicy naukowi Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN - dr inż. Agnieszka Kowalczuk i prof. dr hab. Andrzej Dworak – Dyrektor Centrum.