Polski Komitet Normalizacyjny z nowym ekspertem | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Polski Komitet Normalizacyjny z nowym ekspertem
a a a

Polski Komitet Normalizacyjny z nowym ekspertem

Z dniem 10 lipca br. dr inż. Iwona Stachurek, wykładowca Wydziału Nauk Technicznych WSZOP, dołączyła do grona ekspertów Polskiego Komitetu Normalizującego (PKN). Znalazła się w składzie Komitetu Technicznego nr 275 ds. Techniki i Zagrożeń w Górnictwie, w którym od lat działa związany z WSZOP od początku istnienia szkoły, prof. dr hab. Kazimierz Lebecki, międzynarodowy specjalista w dziedzinie górnictwa, wybuchów przemysłowych i bezpieczeństwa pracy w przemyśle.

Od 2014 roku Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach jest członkiem Komitetu Technicznego nr 275 ds. Techniki i Zagrożeń w Górnictwie oraz nr 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy.

Komitety Techniczne (KT) są działającymi przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym kolegialnymi ciałami, powoływanymi do prowadzenia prac normalizacyjnych w przyporządkowanych im zakresach tematycznych.

Zakresem tematycznym działań KT nr 275 są: wentylacja w zakładach górniczych; zagrożenia pożarowe, wybuchem pyłów i gazów oraz wodne w zakładach górniczych; urządzenia i systemy zwalczania wybuchów pyłów i gazów w zakresie górnictwa; tąpania i mechanika górotworu, sejsmologia i sejsmika górnicza; obudowa wyrobisk chodnikowych (w tym kotwie); podsadzka hydrauliczna i sucha; mapy górnicze i miernictwo; ochrona zdrowia załóg górniczych.