Polska Komisja Akredytacyjna dla kierunku: Zarządzanie | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Polska Komisja Akredytacyjna dla kierunku: Zarządzanie
a a a

Polska Komisja Akredytacyjna dla kierunku: Zarządzanie

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła program kierunku: Zarządzanie pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym (Uchwała Nr 301/2020 Prezydium PKA z dnia 4 czerwca 2020 r.)
Opinia II zespołu nauk społecznych prowadzącego działalność w zakresie dyscyplin:

  • ekonomia i finanse,
  • geografia społeczno-ekonomiczna
  • i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu i jakości,
    uznała, że proces kształcenia realizowany w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach umożliwia studentom kierunku: Zarządzanie osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

To już kolejna pozytywna ocena PKA, w marcu korzystną opinię Komisja wydała dla kierunku: Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Zobacz więcej o polityce jakości kształcenia.