Pierwsza Akademia Młodego Inżyniera za nami! | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Pierwsza Akademia Młodego Inżyniera za nami!
a a a

Pierwsza Akademia Młodego Inżyniera za nami!

W zespole Laboratoriów Zagrożeń w Środowisku WSZOP oraz sali wykładowej przy ul. Ścigały 9 w Katowicach, odbyło się wydarzenie cykliczne mające na celu pobudzenie ciekawości przyszłych inżynierów oraz zachęcenie uczniów do zdobywania nowych umiejętności, rozwijania pasji i talentu.

Przy udziale wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, bogato wyposażanych laboratoriów, nowoczesnego sprzętu i aparatury, przeprowadzone zostaną niekonwencjonalne zajęcia z zakresu nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych.

Pierwsze spotkanie z tego cyklu w tym roku poprowadził między innymi mgr. Jacek Pagieła - Nauczyciel akademicki WSZOP, kierownik studiów podyplomowych „BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem” doktorant Politechniki Śląskiej.

Główny obszar jego zainteresowań naukowych to prawna ochrona pracy, kultura bezpieczeństwa, postępowanie powypadkowe a także patologia życia społecznego.

Podjął takie tematy jak:

  • Teoria Heinricha - dlaczego dochodzi do wypadku? w wykładzie została przedstawiona piramida wypadkowości Heinricha oraz próba odpowiedzi na pytanie: dlaczego ludzie mają naturalną tendencję do zachowań ryzykownych? W czasie zajęć uczestniczy będą mieli okazją zobaczyć i przeanalizować wybrane zachowania i zdarzenia, które przybrały postać rożnych wypadków.
  • Kultura bezpieczeństwa jako narządzie budowania silnej marki. W czasie tych zajęć uczestnicy poznali genezę i teorie kultury bezpieczeństwa pracy w pryzmacie jej postrzegania w rożnych krajach. Ponadto w formie warsztatowej zostanie zaprezentowana istota budowania silnej marki i autorytetu jaki sprzyja kreatorom kultury bezpieczeństwa.

Galeria zdjęć