Nowi partnerzy WSZOP w ramach Programu Erasmus+ | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Nowi partnerzy WSZOP w ramach Programu Erasmus+
a a a

Nowi partnerzy WSZOP w ramach Programu Erasmus+

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
stale poszerza grono uczelni partnerskich w ramach realizacji Programu Erasmus+.

W ostatnich tygodniach zostały zawarte kolejne umowy m.in. z uczelniami z Włoch: Uniwersytetem
La Sapienza w Rzymie oraz Uniwersytetem Turyńskim.

Umiędzynarodowienie Uczelni i realizowanego w niej programu kształcenia studentów jest dla nas niezwykle istotne. Staramy się systematycznie pozyskiwać nowych partnerów, z którymi możemy realizować wymianę studentów i pracowników w ramach Programu Erasmus+. Cieszymy się, że w kolejnym roku akademickim liczba uczelni partnerskich jest jeszcze większa! – mówią Agnieszka Cichy i Natalia Kasper z Działu Współpracy Międzynarodowej.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wyjazdu do Portugalii nauczycieli akademickich WSZOP,
dr Anny Sikorskiej i mgr inż. Anety Siwczyk.