Nowa jakość lektoratu | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Nowa jakość lektoratu
a a a

Nowa jakość lektoratu

W dobie globalizacji i otwartych granic posługiwanie się językiem obcym to już nawet nie konieczność - to raczej oczywistość. Biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego to także podstawa przy ubieganiu się o pracę.

W trosce o zawodową przyszłość swoich studentów Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy
w Katowicach stosuje wysokie standardy w nauczaniu języków obcych nie tylko na specjalnościach filologicznych. WSZOP jest jedyną uczelnią patronacką wydawnictwa Express Publishing, co oznacza jego szczególną opiekę, wyposażenie stanowisk komputerowych na uczelni
w programy do nauki języka angielskiego oraz spójny program nauczania dla wszystkich grup i poziomów zaawansowania. WSZOP staje się również miejscem szkoleń dla nauczycieli angielskiego, co świadczy o rosnącej pozycji uczelni na rynku nauczania języków obcych.

W ramach każdego kierunku studiów proponujemy naukę języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i chińskiego. Prowadzący zajęcia dbają o właściwą strukturę grup lektoratowych stosując różne poziomy zaawansowania z możliwością zmiany grupy przez studenta za indywidualną zgodą lektora. Każdy student może zindywidualizować swój proces kształcenia poprzez dodatkowe konsultacje oraz możliwość wcześniejszego przystąpienia do egzaminów.

Tylko studenci WSZOP, dzięki umowie patronackiej z wydawnictwem Express Publishing otrzymują bezpłatny podręcznik do nauki języka, oraz dostęp do materiałów i programów komputerowych wspomagających naukę. Częstotliwość zajęć jest optymalna, a ich jakość stale na bieżąco kontrolowana. W tym celu studenci wypełniają anonimowe ankiety oceniające wykładowców i poziom zajęć, a ponadto stosowany jest zewnętrzny audyt poziomu kształcenia na zajęciach.

Studenci w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy uczą się nie tylko samych języków, ale również poznają kulturę krajów danego obszaru językowego oraz tamtejsze realia rynku. Takie praktyczne podejście do nauki języków stwarza im wyjątkowe możliwości osiągnięcia realnych rezultatów
i znalezienia satysfakcjonującej posady - oczywiście pod warunkiem własnego zaangażowania
i systematycznej pracy. Dlatego właśnie warto wybrać lektoraty na WSZOP!