Komunikat MNiSW dot. ważności legitymacji studenckich | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Komunikat MNiSW dot. ważności legitymacji studenckich
a a a

Komunikat MNiSW dot. ważności legitymacji studenckich

Drodzy Studenci!

W odpowiedzi na Wasze pytania w temacie konieczności osobistego stawiennictwa w Uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji.
Odpowiadamy #zostańwdomu, ponieważ:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 - wprowadzono zmiany w ustawie w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Po więcej informacji, odsyłamy na stronę ministerstwa: www.gov.pl/web/nauka