Kolejne pozytywne oceny PKA | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Kolejne pozytywne oceny PKA
a a a

Kolejne pozytywne oceny PKA

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła kierunek

To już trzecia pozytywna ocena dla tego kierunku na ZiIP. Gratulacje dla Kolegium Nauch Technicznych i Zarządzania. WSZOP wychodzi naprzeciw potrzebom zarówno studentów, jak i szkolnictwa wyższego. Wobec częstych zmian w systemie prawnym, regulującym prowadzenie studiów, przy jednoczesnym dynamicznym rozwoju szkolnictwa wyższego, Władze WSZOP podejmują decyzje o utworzeniu własnych rozwiązań systemowych. Mają one na celu zapewnienie akademickich standardów oraz unowocześnienie programów kształcenia tak, aby nieposiadający doświadczenia zawodowego absolwenci byli przygotowani do podjęcia pracy w wybranym zawodzie.

Zobacz więcej o polityce jakości kształcenia.