Kolejna edycja programu Dwa dyplomy we WSZOP zakończona! | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Kolejna edycja programu Dwa dyplomy we WSZOP zakończona!
a a a

Kolejna edycja programu Dwa dyplomy we WSZOP zakończona!

W dniach 19 i 20 kwietnia br., 21 studentów z Ukrainy zdało w naszej Uczelni egzaminy w ramach projektu Dwa Dyplomy
na kierunku Zarządzanie.

Dzięki zawartym pomiędzy Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach a uczelniami partnerskimi z Ukrainy porozumieniom, studenci specjalności psychologia w biznesie międzynarodowym
i zarządzanie projektami, po realizacji programu kształcenia i pozytywnym wyniku egzaminu końcowego, uzyskali dyplom ukończenia studiów we WSZOP. Jest to dla studentów zagranicznych bardzo cenne – dyplom studiów magisterskich WSZOP jest honorowany (uznawany) w całej Unii Europejskiej.