Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018
a a a

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

W dniu 21 października br. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zainaugurowała kolejny, siedemnasty już, rok akademicki.

Uroczystość poprzedziło nabożeństwo ekumeniczne w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Katowicach.

Tegoroczna Inauguracja Roku Akademickiego była wyjątkowa. Założyciel Uczelni, Małgorzata Sikorska przedstawiła nowe Władze Uczelni wybrane na kadencję 2017-2021. Następnie nastąpiło symboliczne przekazanie władzy rektorskiej. Accipe catenam dignitatis (Przyjmij łańcuch, oznakę godności), Accipe sceptrum regiminis (Przyjmij berło, oznakę władzy) – w ten symboliczny sposób zakończyło się sprawowanie funkcji przez ustępującego Rektora, dr Elżbietę Krawczyk-Neifar.

Na prośbę JM Rektora, prof. dr. hab. inż. Bohdana Mochnackiego dalszy ciąg uroczystości prowadziła Prorektor ds. kształcenia, dr Jolanta Bernais, która powitała zaproszonych gości oraz odczytała listy gratulacyjne.

Następnie swoje przemówienie wygłosił JM Rektor WSZOP, prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki. W swoim przemówieniu podkreślił wyjątkowy charakter uroczystości oraz zaprezentował dotychczasowe osiągnięcia i wydarzenia z życia Uczelni, które miały miejsce w minionym roku akademickim.

Kulminacyjnym punktem Inauguracji Roku Akademickiego było ślubowanie i wręczenie indeksów studentom pierwszego roku. Uroczyście ślubowali: wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, poznawać prawdę o człowieku i jego obowiązkach wobec społeczeństwa oraz szanować prawa i obyczaje akademickie, a także dbać o honor i godność studenta Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Przewodniczący Samorządu Studenckiego, Dariusz Greiner swoje krótkie wystąpienie skierował
do studentów, którzy właśnie rozpoczęli naukę we WSZOP.

Wykład inauguracyjny pt. Uniwersalność kultury wygłosiła prof. dr hab. Kamilla Termińska.

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 uświetnił występ Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej.

Studentom, nauczycielom akademickim i pracownikom WSZOP życzymy w nowym roku akademickim wyłącznie dobrych chwil i samych sukcesów!