Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016
a a a

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

W dniu 3 października br. w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016. Uroczystość została poprzedzona nabożeństwem ekumenicznym w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Katowicach.

Po raz piętnasty w murach Uczelni zabrzmiała pieśń Gaudeamus igitur. Zaproszonych gości, środowisko akademickie oraz przyszłych studentów przywitała JM Rektor WSZOP, dr Elżbieta Krawczyk-Neifar. W swoim przemówieniu podsumowała dotychczasowe sukcesy Uczelni. Podkreśliła fakt, że WSZOP stwarza studentom ogromne możliwości rozwoju, m.in. poprzez praktyczne profile kształcenia oraz aktywną współpracę Uczelni z lokalnym biznesem i partnerami z zagranicy.

Podczas uroczystości kandydaci złożyli studenckie ślubowanie oraz przyjęli z rąk Rektora indeksy. Nowych studentów powitał Przewodniczący Samorządu Studenckiego Łukasz Gąsiorowski, który zaprosił ich do współpracy i udziału w organizacjach studenckich.

Wykład inauguracyjny pt. Wpływ wydarzeń historycznych na kształtowanie się tożsamości na Górnym Śląsku w XX wieku wygłosił prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka.

Studentom, nauczycielom akademickim oraz pracownikom WSZOP życzymy wielu sukcesów naukowych i zawodowych w nowym roku akademickim!