Forum Safety First - Aktywne budowanie kultury bezpieczeństwa | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Forum Safety First - Aktywne budowanie kultury bezpieczeństwa
a a a

Forum Safety First - Aktywne budowanie kultury bezpieczeństwa

W dniach 19-20 września br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się Forum Safety First - Aktywne budowanie kultury bezpieczeństwa, zorganizowane przez Wydział Nauk Technicznych WSZOP.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin. 

Patronaty merytoryczne nad Forum objęli: Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Polskie Forum
ISO 9000 i Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Krakowie.

Patronat medialny nad Forum objęli: TVS, Radio Silesia 96, Promotor BHP, Offline, Kultura bezpieczeństwa.

Celem Forum było przedstawienie wyników badań, dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń w zakresie kultury bezpieczeństwa.

Referaty obejmujące wyniki badań oraz prac zaprezentowali przedstawiciele: Uniwersytetu w Trenczynie, Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Charkowie, Politechniki Śląskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu, organizatora - Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach,
jak również przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w Łodzi, Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, a także przedstawiciele przemysłu, w tym: Grupa Raben, LS Airport Services S.A., 3M, Anro Sp. z o.o., Denios Sp. z o.o., Robod S.A., Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego Sp. z o.o., OxyLine Sp. z o.o., Polskiej Grupy Górniczej S.A..

W konferencji udział wzięli również studenci, dyplomanci specjalności BHP oraz absolwenci Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

„Forum Safety First – Aktywne budowanie kultury bezpieczeństwa” – zadanie finansowane w ramach umowy 989/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.