Działalność Upowszechniająca Naukę na 2019 r. | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Działalność Upowszechniająca Naukę na 2019 r.
a a a

Działalność Upowszechniająca Naukę na 2019 r.

Miło nam poinformować, że po raz kolejny Wydział Nauk Technicznych pozyskał finansowanie ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę - promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej.

 

 

W roku 2019 odbędzie się VIII Konferencja Bezpieczeństwo Pracy – Środowisko – Zarządzanie,
która promuje najnowsze wyniki badań i osiągnięcia polskich naukowców w zakresie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy i środowiska naturalnego.

Tematyka Konferencji:

I.      Zagrożenia człowieka w środowisku pracy

  1. czynniki szkodliwe (fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychospołeczne) i ich następstwa
  2. choroby zawodowe  i zagrożenia XXI wieku
  3. zapobieganie zagrożeniom:
  • programy prewencyjne (szkolenia, redukcja ryzyka, systemy zarządzania bhp, badania lekarskie, profilaktyczne programy zdrowotne itd.)
  • środki ochrony indywidualnej, oddziaływanie procesów produkcyjnych  na środowisko

II.     Metody pomiarowe czynników szkodliwych w środowisku pracy i środowisku naturalnym
III.   Specyfika doskonalenia bezpieczeństwa pracy w różnych gałęziach gospodarki, w tym o zwiększonym ryzyku zawodowym
IV.   Metody kreowania i zarządzania kulturą bezpieczeństwa w organizacji