Dotacje z środków Funduszu Stypendialnego | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Dotacje z środków Funduszu Stypendialnego
a a a

Dotacje z środków Funduszu Stypendialnego

10 czerwca 2020 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Wojciech Murdzek podpisał komunikat o wysokości dotacji ze środków Funduszu Stypendialnego na świadczenia dla studentów przyznane na rok 2020. Zgodnie z art. 416 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Treść komunikatu została opublikowana 12 czerwca 2020 r.  

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy otrzymała pulę 895 389,40 złotych, która zostanie niezwłocznie rozdysponowana w formie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendium Rektora. Świadczenia, o których mowa są przyznawane na wniosek studenta.


Więcej informacji znajduję się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dokument do pobrania:
Komunikat o wysokości dotacji na świadczenia dla Studentów na 2020 r.