Debata Oksfordzka we WSZOP | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Debata Oksfordzka we WSZOP
a a a

Debata Oksfordzka we WSZOP

Czy system zarządzania bezpieczeństwem jest skuteczny?
to pytanie postawili sobie uczestnicy Debaty Oksfordzkiej,
jaka odbyła się w czwartek, 25 maja br. w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Obrady otworzył prof. nadzw. dr hab. Andrzej  Misiołek, Senator RP. Inicjatorem Debaty oraz jej prowadzącym był prof. dr hab. Kazimierz Lebecki, Kierownik Katedry Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy WSZOP. Debata była organizowana w ramach Obchodów Jubileuszu 15-lecia Uczelni.

Formuła debaty oksfordzkiej została wprowadzona w XIX w. przez University of Oxford. Polega
na dyskusji dwóch grup mających przeciwstawne opinie w wybranym temacie. Każda z grup jest prowadzona przez moderatora.

W debacie organizowanej we WSZOP moderatorami byli: Andrzej Pakura i Rafał Biały, którzy przedstawili przeciwstawne opinie o aktualnie stosowanym systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach. W obu, 5-osobowych grupach dyskusyjnych zasiadali przedstawiciele: Państwowej Inspekcji Pracy, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP, Stowarzyszenia Absolwentów WSZOP, pracowników i studentów naszej Uczelni oraz osoby zajmujące się sprawami BHP w przedsiębiorstwach.

Formalnie Debata Oksfordzka kończy się głosowaniem przyznającym rację jednej ze stron. Specyfika tematu przekonała dyskutantów, że ,,zwycięzcą są pracownicy, którym system zarządzania bezpieczeństwem pracy musi zapewnić bezpieczne i zdrowe warunki pracy”.

Po wystąpieniach moderatorów i uczestników stało się jasnym, że temat debaty przekształcił się w pytanie o to, co zrobić by system zarządzania bezpieczeństwem był skuteczny.

Podsumowaniem dyskusji są propozycje kierunków działań:

  • uznanie, że system zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie jest niezbędny, powinien być oparty na dokumentach normatywnych, ale może być utworzony w przedsiębiorstwie i stale doskonalony. Systemy takie mogą być certyfikowane, ale nie jest to obowiązkowe.
  • w szkoleniach pracowników, nie wyłączając kierownictwa, należy zwracać szczególną uwagę
    na zdarzenia, które potencjalnie mogą stwarzać zagrożenie wypadkowe.

Czwartkowa Debata Oksfordzka byłą drugą w historii WSZOP. Pierwsza odbyła się w 2009 r. i dotyczyła tematu Karać czy nagradzać za przestrzeganie zasad BHP?