5 milionów złotych dla WSZOP ze środków unijnych! | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » 5 milionów złotych dla WSZOP ze środków unijnych!
a a a

5 milionów złotych dla WSZOP ze środków unijnych!

 

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach uzyskała kolejne dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Zintegrowane programy uczelni w ramach ścieżki I.
 

Dzięki temu w ramach projektu uruchomione zostaną dofinansowane studia drugiego stopnia na kierunkach:
•    Zarządzanie i inżynieria produkcji, specjalność  Europejski menedżer bhp
•    Bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność  Migracje w aspekcie bezpieczeństwa.

W ocenie ekspertów, WSZOP otrzymała w konkursie programów 104 punkty,  tym samym zajęła drugie miejsce na liście rankingowej,  ex aequo z Uniwersytetem Rzeszowskim.

Dofinansowanie projektu  pt. Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach pochodzi ze środków Unii Europejskiej przyznawanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zakłada on utworzenie innowacyjnych specjalności na studiach drugiego stopnia, które polegają na podnoszeniu kompetencji społeczeństwa i są odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się rynku pracy.

W ramach projektu uruchomione zostaną dofinansowane, unikatowe specjalności na  studiach magisterskich:
•    Europejski menedżer bhp
•    Migracje w aspekcie bezpieczeństwa.

Absolwenci po ukończeniu studiów uzyskają dodatkowe certyfikaty zawodowe oraz językowe.

Studenci tych specjalności oraz kierunków: Zarządzanie i inżynieria produkcji, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie oraz Filologia (studia pierwszego stopnia), będą mogli odbywać wizyty studyjne u renomowanych pracodawców w regionie, a ponadto będą mieć możliwość realizacji bezpłatnych i certyfikowanych szkoleń do uzyskania tzw. miękkich kompetencji, które są kluczowe dla pracodawców. W ramach projektu w unikatowy sprzęt doposażone zostaną także laboratoria WSZOP.

Projekt przewiduje również szkolenia i kursy dla nauczycieli akademickich i pracowników administracji, a także  działania związane z aktualizacją i rozbudową informatycznego systemu obsługi studenta.

Kwota przyznanego dofinansowania wynosi:  5 037 346,78 zł.

Projekt realizowany będzie od 01.10.2018 r. do 29.09.2022 r.

Wkrótce więcej szczegółów oraz warunki przystąpienia do projektu. Ilość miejsc ograniczona.