15-lecie Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » 15-lecie Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
a a a

15-lecie Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

We wtorek 28 lutego rozpoczęły się  obchody 15-lecia Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Świętowali studenci, absolwenci, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni i przyjaciele Uczelni.

Uroczystość prowadził dr Jacek Skorus. Po przedstawieniu zebranym historii Uczelni głos zabrali:
założyciel WSZOP, Małgorzata Sikorska, Senator RP, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Misiołek,
Rektor-Senior, prof. dr hab. inż. Marek Trombski oraz prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Mirosławski.

W trakcie uroczystości z rąk Dziekana Wydziału Nauk Technicznych, dr inż. Danuty Zwolińskiej
oraz Dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego, dr Anny Kaczmarskiej dyplomy ukończenia studiów odebrali absolwenci naszej Uczelni, którzy zdali egzaminy dyplomowe na przełomie stycznia i lutego br.

Na zakończenie uroczystości Kanclerz WSZOP, Małgorzata Sikorska  przekazała w imieniu Władz Uczelni życzenia sukcesów w nauce i pracy zawodowej oraz zaprosiła wszystkich do uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach związanych z Jubileuszem15-lecia Uczelni.