15-lecie WSZOP świętowaliśmy w Teatrze Śląskim! | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » 15-lecie WSZOP świętowaliśmy w Teatrze Śląskim!
a a a

15-lecie WSZOP świętowaliśmy w Teatrze Śląskim!

Wyróżnienia dla absolwentów i pracowników, listy gratulacyjne, okolicznościowy wykład i znakomity koncert jazzowy –
to główne punkty Uroczystości 15-lecia WSZOP, jaka odbyła się w środę 7 czerwca w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.

Wśród zgromadzonych gości znaleźli się:

 • Senatorowie RP, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Misiołek oraz Leszek Piechota
 • Dorota Rosa, Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 • Ewelina Kajzerek, Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych Urzędu Miasta Katowice
 • Krzysztof Bula, Pełnomocnik Prezydenta ds. BHP Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie
 • Lesław Mandrak, p.o.  Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach
 • Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
 • prof. dr hab. inż. Jan Wachowicz, przedstawiciel Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
 • dr Aneta Stremska oraz Danuta Toboła, przedstawicielki Zakładu Badań i Atestacji ZETOM
  im. prof. F. Stauba w Katowicach
 • Stefan Gajda, przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Katowicach
 • ks. bp. dr Marian Niemiec, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach
 • ks. Damian Copek, Duszpasterz Akademicki w Archidiecezji Katowickiej
 • st. bryg. dr inż. Jan Kołdej, Naczelnik Wydziału Nauczania Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
 • prof. dr hab. Marek Walancik, Prorektor ds. Nauki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ewa Kraus oraz Aleksander Dudek, przedstawiciele Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu
 • Adam Fałda i Krzysztof Graca, przedstawiciele Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach

oraz Dyrektorzy szkół partnerskich WSZOP, przedstawiciele Partnerów Biznesowych, przyjaciele Uczelni, nauczyciele akademiccy, pracownicy oraz studenci i absolwenci.

Zgromadzonych Gości przywitał dr Jacek Skorus, który poprowadził Uroczystość Jubileuszu.

Po powitaniu Gości prowadzący przedstawił krótką historię naszej Uczelni. Następnie głos zabrały:
mgr Małgorzata Sikorska, Założyciel Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach oraz
JM Rektor WSZOP, dr Elżbieta Krawczyk-Neifar, które podsumowały najważniejsze dokonania minionych 15 lat.

Zaproszeni Goście przekazali całej naszej społeczności akademickiej gratulacje i życzenia dalszego rozwoju.

Podziękowania oraz miłe słowa skierował do społeczności akademickiej Dariusz Greiner, Przewodniczący Samorządu Studenckiego WSZOP.

Jubileusz to okazja do uhonorowania najlepszych absolwentów Uczelni. Po raz pierwszy zostały przyznane, ustanowione przez JM Rektor WSZOP, wyróżnienia Złotego Bobra. Bóbr jak wiadomo symbolizuje wytrwałość i pracę zespołową. Osiąga dobrobyt własną pracą, jest symbolem wytrwałości i przyjaźni. Nagrody wręczyli JM Rektor oraz Opiekun Stowarzyszenia Absolwentów WSZOP, Jacek Pagieła. Wśród wyróżnionych absolwentów znaleźli się:

 • Sandra Kolawa, absolwentka kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Renata Lechowicz, absolwentka kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Monika Mucha-Nowak, absolwentka kierunku Zarządzanie
 • Tadeusz Kwiatkowski, absolwent kierunku Zarządzanie
 • Katarzyna Oruba, absolwentka kierunku Kulturoznawstwo.

Bez pracy i zaangażowania kadry akademickiej oraz pracowników administracji nie byłoby sukcesu Uczelni. Po raz kolejny zostały wręczone wyróżnienia dla zasłużonych pracowników WSZOP. Statuetki wręczyli JM Rektor, Kanclerz oraz prof. dr hab. inż. Adam Lipowczan, Przewodniczący Kapituły,
która przyznawała wyróżnienia. Nagrody odebrali:

 • prof. dr hab. inż. dr h. c. Marek Trombski
 • dr Maria Pietras
 • prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki
 • mgr Monika Gromek
 • dr inż. Damian Hadryś
 • mgr inż. Aneta Siwczyk
 • dr inż. Witold Krieser
 • mgr Anna Mulczyk
 • mgr Tadeusz Wohn
 • Beata Mosakowska-Pawełczyk.

Jako wyraz uznania dla dokonań Założyciela WSZOP, Małgorzatę Sikorską uhonorowano repliką rodinowskiego Myśliciela.

Kolejnym punktem uroczystości był wykład prof. dr hab. Dariusza Rotta z Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ignatianum w Krakowie, a także byłego Prorektora i przyjaciela naszej Uczelni na intrygujący temat: Czy humanistyka 2.0 jest sexy? Kompetencje humanistyczne jako symbol prestiżu w świecie
po rewolucji informatycznej.

Po części oficjalnej wystąpił znakomity krakowski zespół jazzowy Noble Band.