80-lecie prof. dr. hab. inż. Adama Lipowczana! | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » 80-lecie prof. dr. hab. inż. Adama Lipowczana!
a a a

80-lecie prof. dr. hab. inż. Adama Lipowczana!

15 grudnia br. we WSZOP uroczyście świętowaliśmy Jubileusz 80-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Adama Lipowczana.


To dla nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ Profesor Adam Lipowczan jest związany z Uczelnią
od początku jej istnienia.

Spotkanie poprowadził Dziekan WHS, dr Jacek Skorus. Sylwetkę Jubilata przybliżył prof. nadzw. dr hab. Henryk Passia.

prof. dr hab. inż. Adam Lipowczan
Urodził się 8 grudnia 1937 r. w Ustroniu. W 1955 r. zdał z wyróżnieniem egzamin maturalny w wiślańskim liceum i rozpoczął studia na Wydziale Łączności Politechniki Wrocławskiej. Po skończonych studiach w marcu 1961 r. podjął pracę zawodową w Dziale Technicznym Rozgłośni i Ośrodku Telewizyjnym w Katowicach. Kierował pracami nad konstrukcją pierwszego w Polsce wielokanałowego i stereofonicznego stołu reżyserii dźwięku dla Wielkiej Orkiestry Symfonicznej w Katowicach. W 1963 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Szkodliwości Fizycznych Instytutu Medycyny Pracy w Przemyśle Górniczym i Hutniczym w Zabrzu. Tam rozpoczęła się Jego kariera naukowa. W 1968 r. obronił pracę doktorską
na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Od 1969 r. związany jest z Głównym Instytutem Górnictwa, początkowo z Samodzielnym Zakładem Ochrony Zdrowia i Środowiska Pracy, następnie został Dyrektorem Instytutu Ochrony Zdrowia i Środowiska Pracy. Przez ponad 35 lat Jubilat kierował zespołami naukowymi skupionymi wokół realizacji badań nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz inżynierią środowiska, przede wszystkim w górnictwie. W 1979 r. odbyła się Jego habilitacja w GIG na podstawie rozprawy pt. Identyfikacja zagrożenia i metody ograniczenia hałasu w górnictwie węgla kamiennego. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1987 r.
Profesor Adam Lipowczan jest autorem i współautorem kilku książek oraz ponad 170 publikacji. Wspólnie z pracownikami kierowanego Zakładu Akustyki, Techniki Laserowej i Radiometrii opatentował 54 rozwiązania techniczne. Ważnym obszarem badań prowadzonych przez Profesora była wibroakustyczna diagnostyka stanu maszyn i urządzeń górniczych. Za osiągnięcia w tym obszarze Jubilat został nagrodzony medalem im. prof. Stefana Ziemby nadanym przez Komitet Budowy Maszyn PAN w 1999 r.

Spotkanie było okazją do wspomnień, anegdot i refleksji Jubilata, który otrzymał od współpracowników upominki i piękne kwiaty. Nie zabrakło toastu wzniesionego szampanem.

Miłym akcentem spotkania był występ artystyczny duetu Akoprojekt, który tworzą: Marcin Stolarczyk oraz dr Adam Buczek, nauczyciel akademicki WSZOP.

Jubilatowi życzymy wielu lat sukcesów i zdrowia!

Szanowny Panie Profesorze,

Z okazji Jubileuszu 80-lecia urodzin,
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, uśmiechu, samych pogodnych dni
oraz sukcesów w życiu zawodowym i osobistym

Społeczność Akademicka
Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach