80 lat prof. zw. dr. hab. inż. dr. h.c. Marka Trombskiego! | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » 80 lat prof. zw. dr. hab. inż. dr. h.c. Marka Trombskiego!
a a a

80 lat prof. zw. dr. hab. inż. dr. h.c. Marka Trombskiego!

W czwartek 14 września br. w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach Jubilat przyjmował życzenia i gratulacje od Władz Uczelni, pracowników naukowych, administracyjnych i studentów. Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Marek Trombski sprawował w naszej Uczelni funkcję Rektora w latach 2009-2013.

Sylwetkę Jubilata przybliżył prof. dr hab. Kazimierz Lebecki.

Spotkanie było okazją do wspomnień, anegdot i refleksji Jubilata, który otrzymał od współpracowników upominki i piękne kwiaty. Nie zabrakło toastu wzniesionego szampanem. Miłym akcentem uroczystości
był koncert prof. nadzw. dr. hab. inż. Jana Szymszala.

prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Marek Trombski
Urodził się 14 września 1937 roku w Łodzi. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej,
od 1989 r. profesor nauk technicznych, w 2007 roku wyróżniony tytułem doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej. Jest uznanym ekspertem w dziedzinie mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn (szczególnie w zakresie dynamiki konstrukcji, mechaniki stosowanej oraz wytrzymałości konstrukcji). Autor lub współautor ponad stu prac naukowych. Związany ze środowiskiem Polskich Uczelni Technicznych, był członkiem Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Europejskiej Unii Uniwersytetów. Utworzył i rozwijał Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, której był pierwszym rektorem oraz organizował i był pierwszym dziekanem Wydziału Budowy Maszyn. W latach 1994–1997 pełnił funkcję wojewody bielskiego, w latach 1998-2002 wiceprzewodniczącego Sejmiku Śląskiego. Od 1997 roku wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych oraz instytucji związanych ze szkolnictwem wyższym m.in. Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz Ukraińskiej Akademii Nauk Inżynierskich. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem
za Zasługi Obronności Kraju, Medalem Pro Memoria. Za działalność dydaktyczną został także dwukrotnie wyróżniony nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Techniki.


Jubilatowi życzymy wielu lat sukcesów i zdrowia!

Szanowny Panie Profesorze,

Z okazji Jubileuszu 80-lecia urodzin,
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, uśmiechu, samych pogodnych dni
oraz sukcesów w życiu zawodowym i osobistym

Społeczność Akademicka
Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach