Współpraca WSZOP z University of Brighton | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Współpraca WSZOP z University of Brighton
a a a

Współpraca WSZOP z University of Brighton

Mamy przyjemność poinformować, iż Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach nawiązała współpracę z University of Brighton w Wielkiej Brytanii.

Zawarte porozumienie daje korzyści dla obu uczelni w zakresie następujących dyscyplin nauki: inżynierii produkcji z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, zarządzania, filologii i kulturoznawstwa.

Współpraca będzie obejmowała m.in.:

  • prowadzenie badań naukowych w tym udział w międzynarodowych projektach badawczych,
  • wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia studentów, w tym realizację wspólnych programów dydaktycznych,
  • mobilność w ramach programu Erasmus,
  • organizację konferencji naukowych,
  • współpracę wydawniczą, w tym wymianę międzybiblioteczną,
  • praktyki studenckie ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Inicjatorem Porozumienia był Profesor Kazimierz Lebecki, który angażuje się w działania międzynarodowej sieci ENETOSH.

University of Brighton powstał jako college w 1859 roku, a status uniwersytetu uzyskał w 1992 roku. Obecnie kształci ok. 21 tysięcy Studentów. Uczelnia mieści się w pięciu kampusach na terenie Brighton i innych miejscowości.