Uroczyste otwarcie Laboratorium Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Uroczyste otwarcie Laboratorium Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
a a a

Uroczyste otwarcie Laboratorium Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy

W dniu 4 kwietnia 2014 r. w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach przy ul. Ścigały 9, odbyło się otwarcie kompleksu laboratoriów. Uroczystość została zorganizowana z inicjatywy Kierownika Katedry Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy - prof. dr. hab. Kazimierza Lebeckiego w Laboratorium Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy, którego Kierownikiem jest dr inż. Damian Hadryś.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonała Dziekan Wydziału Nauk Technicznych - dr inż. Danuta Zwolińska.

W ramach Laboratorium działają trzy pracownie: Pracownia Laserowa, Pracownia Zagrożeń Mechanicznych oraz Pracownia Zagrożeń Fizycznych. Dzięki środkom pozyskanym z Funduszy Unii Europejskiej pracownie zostały doposażone w unikatowy sprzęt. W ramach projektu Zakup specjalistycznego wyposażenia, celem utworzenia kompleksu innowacyjnych laboratoriów Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach na potrzeby gospodarki regionu, Laboratorium Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy doposażono w:

  • stanowisko do wyznaczania minimalnej temperatury zapłonu warstwy pyłu,
  • stanowisko do wyznaczania minimalnej temperatury zapłonu obłoku pyłu,
  • stanowisko do badań promieniowania laserowego,
  • stanowisko do badań elektryczności statycznej i rezystancji materiałów.

Zgromadzeni goście mieli okazję do zwiedzania utworzonych pracowni oraz brania udziału w pokazach. Pracownik inżynieryjno-techniczny WSZOP – inż. Damian Bazydło, zademonstrował działanie nowego stanowiska do wyznaczania minimalnej temperatury zapłonu obłoku pyłu.

W drugiej części prof. nadzw. dr hab. Henryk Passia zaprezentował stanowiska do badań promieniowania laserowego i opowiedział o zastosowaniu tego promieniowania na rzecz poprawy warunków pracy.

Stanowiska do badań elektryczności statycznej i rezystancji materiałów przedstawił mgr inż. Przemysław Kędzierski – pracownik Głównego Instytutu Górnictwa, który został zaproszony do współpracy w ramach utworzonego przez WSZOP i GIG - Centrum Naukowego.

Doposażenie laboratoriów WSZOP w unikatowy sprzęt i stanowiska badawcze jest szansą na doskonalenie procesu dydaktycznego. Możliwość poznania przez studentów w praktyce praw
i zjawisk, da im szanse na zgłębienie wiedzy i trafniejsze wykorzystanie jej w przyszłej pracy zawodowej.

Znacząca jest również możliwość prowadzenia prac badawczych, zarówno na potrzeby realizacji prac dyplomowych, jak i na potrzeby zewnętrznych zleceń (np. z przemysłu). Dzięki nowemu wyposażeniu powstały już ciekawe prace dyplomowe o charakterze badawczym, a kolejne są w trakcie realizacji. Tematyka tych prac wynika bezpośrednio z potrzeb wskazanych przez zakłady przemysłowe i jest odpowiedzią na zaistniałe problemy i potrzebę ich rozwiązania.

Galeria zdjęć