Stanowisko Kanclerza WSZOP w sprawie opłaty archiwizacyjnej | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Stanowisko Kanclerza WSZOP w sprawie opłaty archiwizacyjnej
a a a

Stanowisko Kanclerza WSZOP w sprawie opłaty archiwizacyjnej

Wobec studentów WSZOP, którzy zawarli umowę o świadczenie usług edukacyjnych bez klauzuli dotyczącej opłaty archiwizacyjnej nie ma zastosowania Zarządzenie Kanclerza z dnia 29 kwietnia 2011 r. nakładającego obowiązek jej ponoszenia. Zwolnienie z opłaty dotyczy rocznika naboru zimowego roku akademickiego 2011/2012 – studenci, którzy wnieśli już opłatę archiwizacyjną otrzymają jej zwrot w terminie do 15 lipca 2014 r.

Pozostali studenci ponoszą opłatę archiwizacyjną w wysokości określonej w tabeli odpłatności za studia i inne formy kształcenia stanowiącej załącznik do umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

 

                                                                                                                                                                   Małgorzata Sikorska
Kanclerz