Spotkanie członkowskie Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem Polrisk | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Spotkanie członkowskie Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem Polrisk
a a a

Spotkanie członkowskie Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem Polrisk

13 marca 2015 r. w Warszawie odbyło się spotkanie członkowskie Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem Polrisk. W spotkaniu uczestniczyli autorzy poradnika Integracja ocen ryzyka środowiskowego, technicznego (awarii przemysłowych) i społecznego w przemyśle procesowym – obejmującym m.in. branże: chemiczną, energetyczną, spożywczą i hutniczą. Jednym z prelegentów seminarium był prof. dr hab. Kazimierz Lebecki – nauczyciel akademicki WSZOP, współautor publikacji Zintegrowane metody zarządzania ryzykiem zawodowym, społecznym i środowiskowym dla zagrożeń stwarzanych przez poważne awarie przemysłowe, która jest wynikiem realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a koordynowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w Programie Wieloletnim Poprawy Warunków Pracy.

Galeria zdjęć