Seminarium mgr inż. Pauliny Binkiewicz | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Seminarium mgr inż. Pauliny Binkiewicz
a a a

Seminarium mgr inż. Pauliny Binkiewicz

19 lutego br. mgr inż. Paulina Binkiewicz, pracownik Wydziału Nauk Technicznych WSZOP, podczas seminarium w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, wygłosiła referat pt. Polimerowe powierzchnie antybakteryjne.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele WSZOP: dr inż. Danuta Zwolińska – Dziekan WNT, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Misiołek, prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Mirosławski, dr inż. Iwona Stachurek oraz dr inż. Damian Hadryś.

Paulina Binkiewicz przybliżyła słuchaczom zakres i cel swojej pracy badawczej, a także wyczerpująco omówiła tematykę powierzchni antybakteryjnych. Podczas seminarium podjęte zostały między innymi zagadnienia przebiegu podziału polimerów wykorzystywanych jako środki antybakteryjne,  omówione zostały również rodzaje powierzchni antybakteryjnych oraz szczegółowa budowa komórki antybakteryjnej. Po zakończeniu wystąpienia zgromadzeni słuchacze przystąpili do dyskusji. Na pytania publiczności odpowiadała również dr hab. inż. Agnieszka Kowalczuk, promotor pracy doktorskiej realizowanej przez Paulinę Binkiewicz. W dyskusji uczestniczył także Dyrektor CMPW PAN, prof. dr hab. Andrzej Dworak.

Seminarium zakończyła rozmowa przedstawicieli WSZOP oraz CMPW PAN, po której zgromadzeni udali się na zwiedzanie Centrum. Przedstawiciele WSZOP mieli okazję zobaczyć w jaki sposób oraz z jakiego sprzętu mają możliwość korzystania tamtejsi pracownicy.

Dzięki porozumieniu o współpracy naukowo-badawczej zawartym pomiędzy WSZOP a CMPW PAN nasi studenci mają możliwość realizowania prac dyplomowych w laboratoriach Centrum. Zakres współpracy obejmuje badania z dziedziny chemii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień materiałów polimerowych i węglowych. Owocnym przykładem współpracy są badania mgr inż. Pauliny Binkiewicz, której opiekunem naukowym ze strony CMPW PAN jest dr inż. Barbara Mendrek, a ze strony WSZOP dr inż. Iwona Stachurek.  

Gratulujemy wystąpienia i życzymy dalszych sukcesów w pracy badawczej!

Galeria zdjęć