Porozumienie o współpracy z ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A. | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Porozumienie o współpracy z ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A.
a a a

Porozumienie o współpracy z ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A.

Kierując się wolą współpracy w dziedzinie kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych, a także w przekonaniu, że współpraca ta leży we wspólnym interesie, dnia 30 listopada 2018r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A., jednym z liderów w sektorze energetyki, a Wydziałem Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Na zdjęciu (od lewej strony): Danuta Zwolińska Dziekan Wydziału Nauk Technicznych, Rafał Szubert Dyrektor ds. Kluczowych Klientów w ENERGOPROJEKT-KATOWICE,  Aneta Szubert Manager ds. Marketingu i Komunikacji w ENERGOPROJEKT-KATOWICE,  Maciej Puchała Prodziekan Wydziału Nauk Technicznych.