O Kryminologii i Kryminalistyce opowiada prof. dr hab. Antoni Feluś | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » O Kryminologii i Kryminalistyce opowiada prof. dr hab. Antoni Feluś
a a a

O Kryminologii i Kryminalistyce opowiada prof. dr hab. Antoni Feluś

Wywiad z prof. dr. hab. Antonim Felusiem, wykładowcą Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, cenionym specjalistą z dziedziny ekspertyzy pisma.
W dorobku naukowym Profesora Antoniego Felusia dominuje problematyka ekspertyzy dokumentów, podpisów oraz problematyka psychofizjologii odruchu pisarskiego.

Panie Profesorze, czym właściwie są kryminologia i kryminalistyka? Czym się one różnią?

Kryminalistyka to nauka o wykrywaniu przestępstw i przestępców, o dowodzeniu,  jak również o działaniach profilaktycznych. Składa się z trzech czynności: wykrywczej, dowodowej, profilaktycznej. To nauka biologiczno-techniczna, której przedmiotem jest m.in. technika kryminalistyczna i taktyka kryminalna.

Natomiast kryminologia to nauka socjologiczna, zajmująca się przyczynami, które sprowadzają człowieka na drogę przestępczą. Bada zatem: środowisko najwęższe – rodzinę, szersze – w którym młodociany człowiek przebywa, jak również ogólne czynniki
i warunki w jakich dorosły człowiek się znajduje.

Co sprawia, że są to tak ciekawe studia?

Decyduje o tym ich szeroki zakres poznawczy, interdyscyplinarny charakter i związana z nimi metodologia właściwa naukom formalnym, empirycznym, biologicznym, społecznym oraz technicznym. Wiąże się to przede wszystkim z pojęciem śladu kryminalistycznego - „niemego świadka” każdego przestępstwa. Ma on wpływ na całe postępowanie wykrywcze - 
zarówno sądowe, jak i prokuratorskie. Jeżeli do tych czynności dodamy zagadnienie profilaktyczne, będziemy dysponować całym szeregiem przedmiotowym, dostarczającym wiedzę o przestępstwie, przestępcy i o tym, jak się przed nimi chronić i zabezpieczać.

Czy warto studiować Kryminologię i kryminalistykę, nową specjalność na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne we WSZOP?

Jest to pytanie raczej retoryczne, ale mniej zorientowanych w przedmiocie zagadnienia mogę zapewnić, że wybierając tę specjalność przyszły student nie będzie rozczarowany. W proces poznawczy tych nauk jest wprzęgnięty nie tylko rozum, ale są także zaangażowane emocje.
Istotną rolę pełnią tu bowiem czynniki psychiczne związane
z istotą przestępstwa i przestępcy jako kategoriami o szerokim zakresie poznania naukowo-prawnego, kryminalno-kryminalistycznego, medycznego, empirycznego, psychologiczno-psychiatrycznego, biologicznego, technicznego oraz informatycznego. Zdobycie tak rozległej wiedzy pozwoli absolwentom na znalezienie ciekawej pracy.

Jest to zatem oferta nie do odrzucenia!

 

Rozmawiała Magdalena Glaba.