Kurs - Specjalista w obsłudze oprogramowania MS Project | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Kurs - Specjalista w obsłudze oprogramowania MS Project
a a a

Kurs - Specjalista w obsłudze oprogramowania MS Project

Zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów WSZOP do wzięcia udziału w poszerzonym kursie
na Specjalistę w obsłudze oprogramowania MS Project.

Przy zgłoszeniu do 4 kwietnia 2016 r. – rabat 40%!
Kurs zakończony certyfikatem ECDL, honorowanym za granicą.

Cel kursu
Kurs skierowany jest do osób odpowiedzialnych za rozpoczynanie i realizację projektów, niezależnie
od branży. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę pozwalającą na wykonywanie projektów skutecznie
i przy użyciu profesjonalnych, współczesnych narzędzi IT.

Korzyści dla uczestników
Uczestnicy kursu po zdaniu egzaminu będą:

 • rozumieć kluczowe terminy w zarządzaniu projektami, takie jak struktura podziału pracy, diagramy sieciowe, ograniczenia projektu, punkty kontrolne, terminy ostateczne, ścieżka krytyczna
 • znać podstawowe koncepcje zarządzania projektami i umieć zastosować właściwą dla danego typu projektu
 • używać aplikacji MS Project do zarządzania projektem nowym lub już rozpoczętym
 • potrafić opracować plan projektu, w tym zdefiniować zadania i zasoby, przypisać zasoby do zadań
  oraz wprowadzić koszty projektu
 • umieć monitorować wykonanie projektu
 • wprowadzać do projektu zmiany i aktualizacje
 • potrafić wygenerować i przeanalizować raport okresowy i raport końcowy z realizacji projektu.

Egzamin i certyfikat ukończenia kursu

 • uczestnicy uzyskają zaświadczenie o ukończeniu kursu Specjalista w obsłudze oprogramowania
  MS Project wspierającego zarządzanie projektem
 • egzamin zostanie przeprowadzony przez egzaminatora ECDL (Europejski Certyfkat Umiejętności Komputerowych)
 • w przypadku uzyskania progu zdawalności egzaminu (75%) uczestnik otrzyma certyfikat ECDL Profile (S5) Zarządzanie Projektami, tj. certyfikat o posiadaniu umiejętności w zakresie używania aplikacji z zarządzania projektami w planowaniu i realizacji przedsięwzięć (certyfikat rozpoznawalny i honorowany na całym świecie).

Prowadzący
Trener z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami z użyciem aplikacji MS Project, z doświadczeniem w prowadzeniu kursów z zakresu zarządzania projektem.

Informacje organizacyjne
Wymiar kursu: 32 godziny
Terminy: 8, 15, 22, 29 kwietnia 2016 r. (piątki)
Miejsce: Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (ul. Bankowa 8, Katowice).

Koszt kursu
795 zł przy zapisie do 4 kwietnia 2016 r. (cena kursu uwzględnia 40% rabatu).

Zapisy na kurs przyjmuje Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Katowice, Bankowa 8, pok. nr 13
T. 32 355 97 70 wew. 25
@: kursy@wszop.edu.pl

Formularz zapisu