II konferencja z cyklu „Continuity and Change in the English Language and Culture” | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » II konferencja z cyklu „Continuity and Change in the English Language and Culture”
a a a

II konferencja z cyklu „Continuity and Change in the English Language and Culture”

21 czerwca 2013 r. odbyła się II z cyklu „Continuity and Change in the English Language and Culture” konferencja anglistyczna zorganizowana przez Zakład Filologii WSZOP. Podobnie jak w roku ubiegłym tematem konferencji była zmienność i stabilność języka angielskiego oraz angielskich zjawisk literacko-kulturowych. W konferencji wzięło udział 29 prelegentów reprezentujących 11 polskich ośrodków anglistycznych (w tym 8 pracowników WSZOP) oraz jeden prelegent zagraniczny z Uniwersytetu im. T. Masaryka w Brnie (Czechy), co wskazuje na jej umiędzynarodowienie. Cenny jest również udział dwóch studentek III roku z referatami opartymi na ich pracach licencjackich.

Uroczystość otwarcia Konferencji uświetnił występ dwóch gitarzystów. Pokonferencyjna integracja uczestników miała miejsce podczas uroczystej kolacji, która odbyła się w restauracji „Chata z Zalipia” .

Wzorem roku ubiegłego planowane jest wydanie monografii zawierającej artykuły wygłoszone podczas konferencji.

Galeria zdjęć