Konferencja Race and Ethnicity in American Culture | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Konferencja Race and Ethnicity in American Culture
a a a

Konferencja Race and Ethnicity in American Culture

3 kwietnia 2014 r. odbyła się konferencja studencka zatytułowana Race and Ethnicity in American Culrure, zorganizowana przez dr. Jerzego Kosska – opiekuna Klubu Amerykańskiego WSZOP. Młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci mieli okazję wysłuchać referatów w języku angielskim i polskim przedstawiających problematykę mniejszości narodowych w USA, zarówno w kontekście historycznym jak i współczesnym.

Uroczystego otwarcia konferencji oraz powitania gości dokonała Kanclerz WSZOP – Małgorzata Sikorska. Konferencję prowadził dr Jerzy Kossek oraz Kalina Wierzbicka – przewodnicząca Klubu Amerykańskiego WSZOP. Wśród gości wizytujących byli m.in.: Brian George – Konsul USA ds. Prasy i Kultury, Profesor Patrick Vaughan z Instytutu Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przedstawiciel American Corner – Monika Laber oraz studenci Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wystąpienia studentów dotyczyły m.in. religii i historii Afroamerykanów, literatury żydowskiej, Indian północno-amerykańskich, mniejszości chińskich, hiszpańskich, włoskich i polskich w USA.

Organizator konferencji – dr Jerzy Kossek, promujący metody edukacyjne poprzez performance, przedstawił przy akompaniamencie gitary Marka Gorlitza słowno-muzyczną prezentację na temat zjawiska kulturowo-politycznego Afroamerykanów z lat 20. i 30. ubiegłego stulecia zwanego Harlem Renesans. Były to własne kompozycje muzyczne napisane do tekstów Williama Waringa Cuney, Langstona Hughes i Gwendolyn Brooks.

Duże zainteresowanie konferencją i wysoka frekwencja spowodowały, że organizatorzy myślą o kolejnym, edukacyjnym spotkaniu z młodzieżą.