Konferencja Naukowa pt. Ciągłość i zmienność w języku i kulturze 2016 | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Konferencja Naukowa pt. Ciągłość i zmienność w języku i kulturze 2016
a a a

Konferencja Naukowa pt. Ciągłość i zmienność w języku i kulturze 2016

W dniu 17 czerwca br. odbyła się piąta, jubileuszowa Konferencja naukowa pt. Ciągłość i zmienność w języku i kulturze, organizowana przez Zakład Filologii i Zakład Kulturoznawstwa WSZOP.

W tym roku Konferencja zgromadziła uczestników reprezentujących zarówno neofilologie (angliści, germaniści, hispaniści), jak i kulturoznawstwo oraz filozofię. Językami konferencji były polski i angielski, a tematyka wygłaszanych referatów dotyczyła zarówno zagadnień historyczno-literackich,
jak i językoznawczych, glottodydaktycznych, kulturoznawczych i filozoficznych.
Uczestnicy Konferencji reprezentowali m. in.: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach (filia w Piotrkowie Trybunalskim), Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (filia w Kaliszu), Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałbrzychu i oczywiście Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Wykłady plenarne wygłosili: dr hab. Przemysław Łozowski (UMCS Lublin), dr Marek Cieśliński (WSZOP)   i dr Rafał Katamay (WSZOP).

Po 5 latach Konferencja na stałe wpisuje się w kalendarz wydarzeń naukowych WSZOP.