Konferencja Instytucjonalny wymiar zarządzania kryzysowego | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Konferencja Instytucjonalny wymiar zarządzania kryzysowego
a a a

Konferencja Instytucjonalny wymiar zarządzania kryzysowego

Dnia 31 maja przedstawiciele Naukowego Koła Bezpieczeństwa Pro Publico Bono uczestniczyli w konferencji naukowej Instytucjonalny wymiar zarządzania kryzysowego, zorganizowanej przez Wydział Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej.

Celem konferencji było określenie możliwości wykorzystania teorii zarządzania kryzysowego w organizacji kierowania bezpieczeństwem w administracji publicznej w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie. Moderatorami konferencji byli profesor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - dr hab. Bernard Wiśniewski oraz Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - st. bryg. dr inż. Bogusław Kogut. Członkiem komitetu naukowego był dr Robert Socha. Podczas konferencji Przewodnicząca Naukowego Koła Bezpieczeństwa - Dorota Kaniowska - wygłosiła referat Zarządzanie kryzysowe w Policji na przykładzie operacji policyjnej pod kryptonimem "Chorzów".

Zachęcamy wszystkich studentów do włączenia się w działania realizowane przez Naukowe Koło Bezpieczeństwa WSZOP.