Akademia Bezpieczeństwa WSZOP | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Akademia Bezpieczeństwa WSZOP
a a a

Akademia Bezpieczeństwa WSZOP

3 grudnia 2014 r. w ramach prezentacji zagadnień z zakresu bezpieczeństwa uczniowie szkół partnerskich WSZOP uczestniczyli w wykładach oraz zajęciach w Pracowni Kryminalistyki przy Katedrze Nauk Prawnych i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Humanistczno- Społecznego WSZOP.

Uczniowie wysłuchali wykładu dr. Stanisława Dybicha dotyczącego Definicji kryminalistyki oraz zapoznali się z tajnikami zabezpieczania miejsca przestępstwa, które przedstawiła nadkom. Joanna Czechowska. W laboratorium Kryminalistyki nadkom. Mirosław Będkowski zaprezentował najnowsze metody i środki służące do ujawniania i zabezpieczania śladów daktyloskopijnych oraz wzorcowe ślady linii papilarnych.

Było to drugie spotkanie w ramach Akademii Bezpieczeństwa WSZOP – nowego cyklicznego wydarzenia, które ma na celu zapoznanie przyszłych pracowników służb mundurowych z metodami pracy stosowanymi w prewencji kryminalnej. Kolejne spotkanie odbędzie się już w poniedziałek, 8 grudnia 2014 r. o godzinie 9.00 w Budynku WSZOP Al. Bolesława Krzywoustego 9 w Katowicach.
Serdecznie zapraszamy!

Galeria zdjęć