Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | WSZOP - Katowice

a a a

Jej Magnificencja Rektor
Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
dr Elżbieta Krawczyk-Neifar
zaprasza na
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA
DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW
która odbędzie się 23 października 2015 r. o godz. 16.30
w Auli Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, przy ul. Bankowej 8.
Uroczystość uświetni wykład dr. Marka Cieślińskiego pt. Kultura a rozwój lokalny.