Współpraca | WSZOP - Katowice

strona główna » Uczelnia » Współpraca
a a a

Współpraca

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach stale poszerza grono partnerów krajowych i zagranicznych. Aktywność ta znajduje odzwierciedlenie w podpisanych umowach i porozumieniach. Współpraca z uczelniami i ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą, międzynarodowe programy kształcenia, staże i studia oraz wymiana studentów i kadry naukowej to rezultat starannie zaplanowanej strategii rozwoju. Od początku priorytetem Uczelni było utrzymywanie więzi z podmiotami gospodarczymi z regionu, które zaoowocowały utworzeniem studiów o profilach praktycznych.  Efektem współpracy z uczelniami, instytucjami oraz partnerami biznesowymi są:

  • uczestnictwo przedstawicieli poszczególnych instytucji i przedsiębiorstw w zajęciach dydaktycznych i wykładach otwartych
  • organizacja konferencji i seminariów
  • realizacja badań naukowych
  • wymiana wydawnictw oraz udział we wspólnych publikacjach.

Zapraszamy do współpracy!