Władze uczelni | WSZOP - Katowice

strona główna » Uczelnia » Władze uczelni
a a a

Władze uczelni

Rektor
prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki
@:

Prorektor
dr Anna Sikorska
@:

Uczelniany koordynator procesu dyplomowania
dr inż. Maciej Puchała
@:

Rzecznik prasowy
dr Jacek Skorus
@:

Kanclerz
Małgorzata Sikorska
@:

KOLEGIUM NAUK TECHNICZNYCH I ZARZĄDZANIA

Dyrektor
dr inż. Danuta Zwolińska
@:

KOLEGIUM NAUK PRAWNYCH I BEZPIECZEŃSTWA

Dyrektor
mgr inż. Aneta Siwczyk
@:

KOLEGIUM FILOLOGII

Dyrektor
dr Elżbieta Krawczyk
@: ekrawczyk@wszop.edu.pl