Struktura uczelni | WSZOP - Katowice

strona główna » Uczelnia » Struktura uczelni
a a a

Struktura uczelni

KOLEGIUM  NAUK TECHNICZNYCH I ZARZĄDZANIA

Katedra Inżynierii Mechanicznej i Energetyki

 • ZESPÓŁ LABORATORIÓW ZAGROŻEŃ W ŚRODOWISKU
  • Laboratorium elektrotechniki i zagrożeń  elektrycznych
  • Laboratorium zagrożeń fizycznych i laserowych
  • Laboratorium zagrożeń chemicznych
  • Laboratorium metrologii
 • LABORATORIUM AUTOMATYKI I ROBOTYKI
 • LABORATORIUM MATERIAŁOZNAWSTWA
 • LABORATORIUM ENERGETYKI
 • LABORATORIUM KOMPUTEROWE

Katedra zarządzania i Jakości

 • Studio Audiowizualne

KOLEGIUM NAUK PRAWNYCH I BEZPIECZEŃSTWA

Katedra nauk społecznych

  • Zakład psychologii i ekspertyz sądowych
 • LABORATORIUM  KRYMINALISTYKI
  • Pracownia badań kryminalistycznych
  • Pracownia symulacji oględzinowych
  • Pracownia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • LABORATORIUM BADAŃ POLIGRAFICZNYCH
 • LABORATORIUM INFORMATYKI ŚLEDCZEJ

KOLEGIUM  FILOLOGII

  • Pracownia tłumaczeń symultanicznych

JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE:

INNE JEDNOSTKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ UCZELNI:

Organizacje studenckie: