Struktura uczelni | WSZOP - Katowice
strona główna » Uczelnia » Struktura uczelni
a a a

Struktura uczelni

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH:

 • Katedra Inżynierii Środowiska i Higieny Pracy:
  • Laboratorium Zagrożeń Chemicznych:
   - Pracownia Toksykologii i Ekologii
   - Pracownia Instrumentalna
 • Katedra Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy:
  • Laboratorium Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy:
   - Pracownia Zagrożeń Mechanicznych
   - Pracownia Zagrożeń Fizycznych
  • Laboratorium Laserowe
 • Katedra Podstaw Techniki i Jakości:
  • Zakład Matematyki i Informatyki:
   - Laboratorium Komputerowe z podległymi Pracowniami komputerowymi
  • Laboratorium Metrologii i Elektrotechniki:
   - Pracownia Metrologii
   - Pracownia Elektrotechniki i Zagrożeń Elektrycznych
  • Laboratorium Materiałoznawstwa:
   - Pracowania Badań Wytrzymałościowych
   - Pracowania Nauki o Materiałach.

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY:

 • Katedra Kulturoznawstwa i Filologii:
  • Zakład Kulturoznawstwa:
   - Studium Audiowizualne
  • Zakład Filologii:
   - Pracownia Tłumaczeń Symultanicznych
 • Katedra Zarządzania i Psychologii Stosowanej
 • Katedra Nauk Prawnych i Bezpieczeństwa Wewnętrznego:
  • Zakład Psychologii Sądowej
  • Laboratorium Kryminalistyki.

JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE:

INNE JEDNOSTKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ UCZELNI:

Organizacje studenckie:

Organizacje:

   • Stowarzyszenie Absolwentów WSZOP