dr inż. Tadeusz Soroka | WSZOP - Katowice
strona główna » Uczelnia » Kadra WSZOP » dr inż. Tadeusz Soroka
a a a

dr inż. Tadeusz Soroka

Rozmowa z dr. inż. Tadeuszem Soroką, nauczycielem akademickim WSZOP, autorem programu kształcenia na specjalności Zarządzanie projektami, byłym wiceministrem Skarbu Państwa

 

Panie Ministrze, na czym polega zarządzanie projektami?

 Zarządzanie projektami polega na prawidłowym określeniu celu projektu, a następnie doborze zasobów - czyli ludzi, środków technicznych i finansowych niezbędnych do realizacji tego celu. Kolejnym etapem jest praca według przyjętych procedur. Należy pamiętać, że każdy projekt jest inny - to rodzi niejednokrotnie trudne sytuacje.

Jaką rolę odgrywa zarządzanie i wykorzystanie zasobów ludzkich podczas realizacji projektu?

 Nie ma zarządzania idealnego. Nie ma też projektu, w którym członkowie zespołu projektowego są wykorzystani w pełni. Wynika to z tego, że projekt jest czymś niepowtarzalnym. Może to skutkować sytuacjami nieprzewidywalnymi. Praktyka w zarządzaniu projektami pozwala na lepsze przewidywanie możliwych zdarzeń. Stosowna wiedza i doświadczenie pozwalają optymalizować efektywność zarządzania oraz wykorzystanie dostępnych zasobów.

Zapewne brał Pan udział w niejednym projekcie, czy studenci czerpią wiedzę z Pana doświadczeń?

 W swoim życiu miałem szczęście brać udział, a nawet kierować różnymi projektami. Na zajęciach staram się studentom przybliżać niektóre z nich, wskazując zarówno na sukcesy jak i porażki. Staram się każdy omawiany temat zilustrować konkretnym przykładem - jestem przede wszystkim praktykiem. Zauważyłem, że przytaczane przeze mnie przykłady a także anegdoty spotykają się z żywym zainteresowaniem studentów.

Czy może Pan powiedzieć o najważniejszym ze realizowanych przez siebie działań?

 Każdy projekt był dla mnie ważny. Jako wiceminister Przemysłu i Handlu przygotowywałem i uruchamiałem m.in. Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Podczas obejmowania stanowiska prezesa Agencji Techniki i Technologii wymyśliłem konkurs „Polski Produkt Przyszłości”. Jako wiceminister Skarbu Państwa tworzyłem Energię Pro S.A oraz Enion S.A. Obecnie kieruję projektem budowy Elektrowni Czeczott. Do realizacji tego projektu udało mi się pozyskać poważnego partnera - japońską firmę Mitsui & Co. Partner gwarantuje finansowanie oraz najlepszą technologię. Zakończenie budowy elektrowni przewidywane jest na 2020 rok.

Czy nasi absolwenci będą odpowiednio przygotowani do podjęcia wielkich przedsięwzięć?

Program studiów został tak skonstruowany, by każdy absolwent bez trudu uzyskał certyfikat PMI lub PRINCE2. Nie skłamię, jeśli powiem, że WSZOP jest najlepszą uczelnią w kraju, kształcącą w zakresie zarządzania projektami. Zajęcia prowadzone są w systemie partnerskim, który pozwala na wykorzystanie w większym stopniu inwencji studentów. Patrząc jak radzą sobie studenci z praktycznym wykorzystaniem wiedzy w zaliczeniowych projektach, jestem mocno zbudowany.

Brzmi zachęcająco. Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Adrian Sas