Zapytania ofertowe | WSZOP - Katowice

strona główna » Uczelnia » Granty i projekty unijne » Zapytania ofertowe
a a a

Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na realizację kursu języka angielskiego dla nauczycieli akademickich:

Zaproszenie do złożenia oferty (ang)

Zał. 1 Formularz oferty

Zał. 2 Wzór umowy z Wykonawcą (j. angielski)

Zał. 3 Wzór rachunku

Zał. 4 Efektywność zatrudnienia

Zał. 5 Protokół wykonania

 

W związku z realizacją projektu Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na realizację szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych:

Zaproszenie do złożenia oferty Szkolenie dane osobowe

Zał. 1 Formularz oferty Dane osobowe


W związku z realizacją projektu Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na realizację szkolenia z zakresu Polskiej Ramy Kwalifikacji:

Zaproszenie do złożenia oferty Szkolenie PRK

Formularz oferty PRK

W związku z realizacją projektu Dobry start na rynku pracy z Akademickim Biurem Karier Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy  do współpracy oferentów w zakresie opisanym w przedmiotowych zapytaniach:

Zapytanie ofertowe - Szkolenie z zakresu sztuki erystyki

Zapytanie ofertowe - Szkolenie z zakresu metodologii badań społecznych

 

W związku z realizacją projektu Utworzenia kompleksu innowacyjnych laboratoriów Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach na potrzeby gospodarki regionu, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy
do współpracy oferentów w zakresie opisanym w przedmiotowym zapytaniu.

Zaproszenie do składania ofert

Zapytania ofertowe - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytania ofertowe - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia waga

Zapytania ofertowe - protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

Zapytania ofertowe - protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty waga

Zapytania ofertowe - zapytanie ofertowe SWIZ

Zapytania ofertowe - ogloszenie udzielenie zamówienia stanowisko

Zapytania ofertowe - ogloszenie zamówienia maszyna

Zapytania ofertowe - ogloszenie zmówienia lasery

Zapytania ofertowe - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytania ofertowe - ogłoszenie zamówienia A B

Zapytania ofertowe - ogłoszenie zamówienia układy

Zapytania ofertowe - protokół wyboru oferty lasery

Zapytania ofertowe - protokół wyboru oferty maszyna

Zapytania ofertowe - protokół wyboru oferty układy

Zapytania ofertowe - protokół wyboru oferty stanowisko

Zapytanie ofertowe - protokół wyboru oferty A B

Zapytanie ofertowe - protokół wyboru najkorzystniejszej oferty

 

W związku z realizacją studiów podyplomowych Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków w ramach projektu WSZOP – rozwój
ze znakiem jakości
, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do współpracy nauczycieli akademickich w zakresie opisanym w przedmiotowym zapytaniu.

Zapytanie ofertowe - Audytying

Zapytanie ofertowe - Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie