Projekty unijne w trakcie realizacji | WSZOP - Katowice

strona główna » Uczelnia » Granty i projekty unijne » Projekty unijne w trakcie realizacji
a a a

Projekty unijne w trakcie realizacji

1. Tytuł projektu: Dobry start na rynku pracy z Akademickim Biurem Karier Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach od września 2016 r. do lutego 2019 r. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biuro Karier w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 423 223,12 zł

Całkowita wartość projektu: 436 312,50 zł

Więcej informacji o projekcie

 

2. Tytuł projektu: Program wysokiej jakości staży dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

WSZOP od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2019 r. realizuje projekt pt.: Program wysokiej jakości staży
dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: Wzrost kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki i rynku pracy wśród
250 studentów ostatnich czterech semestrów studiów I lub II stopnia na Wydziale Humanistyczno-Społecznym WSZOP.

Adresaci i miejsce realizacji: staże dla studentów czterech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia, kierunków: Filologia angielska, Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Zarządzanie, realizowane w przedsiębiorstwach w Polsce lub za granicą.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 452 881,52 zł
 
Całkowita wartość projektu: 1 497 816,00 zł

Więcej informacji o projekcie