Projekt Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | WSZOP - Katowice

strona główna » Uczelnia » Granty i projekty unijne » Projekt Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
a a a

Projekt Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

WSZOP od 1 października 2018 r. do 29 września 2022 r. realizuje projekt pt.: Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu:

  • wzrost kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki i rynku pracy wśród 390 studentów studiów niestacjonarnych, realizujących studia II stopnia
  • wzrost kompetencji 720 studentów wszystkich kierunków WSZOP, uczestniczących w dodatkowych szkoleniach certyfikowanych, warsztatach, zajęciach w formie projektowej, wizytach studyjnych, zajęciach językowych
  • wzrost kompetencji 35 osób należących do kadry kierowniczej i administracyjnej oraz 49 nauczycieli akademickich WSZOP
  • wsparcie zmian organizacyjnych WSZOP (aktualizacja i zakup nowych modułów systemu informatycznego oraz badania zapotrzebowania rynku pracy na absolwentów WSZOP).

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 5 037 346,78 zł

Całkowita wartość projektu: 5 193 141,02 zł

Projekt kierowany jest do studentów realizujących studia w trybie niestacjonarnym wymienionych niżej kierunków:

  • Zarządzanie i inżynieria produkcji, specjalność Europejski menedżer BHP (III edycje x 60 studentów)
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność Migracje w aspekcie bezpieczeństwa (III edycje x 70 studentów).

Projekt przewiduje także szkolenia certyfikowane, warsztaty, zajęcia w formie projektowej, wizyty studyjne w firmach dla studentów w/w kierunków studiów II stopnia oraz studentów kierunków studiów I stopnia: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Filologia angielska (łącznie 720 osób).

Projekt przewiduje także warsztaty adresowane do:

  • kadry kierowniczej WSZOP, o tematyce zarządzania uczelnią i wymogów Polskiej Ramy Kwalifikacji (10 osób)
  • nauczycieli akademickich WSZOP, którzy podwyższą swoje kompetencje dydaktyczne, zwłaszcza w zakresie prowadzenia zajęć w języku angielskim oraz wykorzystania technik informatycznych w przygotowaniu materiałów dydaktycznych, w tym e-learningowych (49 osób)
  • pracowników administracyjnych WSZOP, którzy zdobędą umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych, budowania zespołu, w tym projektowego, efektywnej komunikacji ze studentami z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (35 osób).