Uczelnia | WSZOP - Katowice
strona główna » Uczelnia
a a a

Uczelnia

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP) została utworzona w 2002 roku. Jako pierwsza niepubliczna szkoła wyższa o profilu technicznym w aglomeracji śląskiej i w kraju, zainicjowała kształcenie inżynierów bhp z dedykowanym dla tej specjalności autorskim programem kształcenia. Od początku powstania misją Uczelni jest kształcenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Priorytetem działalności WSZOP są kierunki studiów i badania naukowe z zakresu problemów związanych z bezpieczeństwem, ochroną zdrowia, kulturą i regionem.

WSZOP kładzie nacisk na połączenie techniki z humanistyką, realizując studia na dwóch wydziałach – Nauk Technicznych oraz Humanistyczno-Społecznym, w ramach których prowadzone są studia inżynierskie, licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Na działalność Uczelni korzystnie oddziałuje jej atrakcyjna lokalizacja w samym sercu Katowic, a także bliskość wielu placówek naukowo-dydaktycznych i kulturalnych. W sąsiedztwie WSZOP znajdują się obiekty takie jak: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia (NOSPR), Muzeum Śląskie, Teatr Śląski. Położenie Uczelni działa inspirująco na studentów – chętnie angażują się oni w różnego rodzaju wydarzenia naukowe i artystyczne, aktywnie uczestniczą również w lokalnych programach animacji kultury.

Jednym z głównych atutów Uczelni jest wysoce rozwinięta technologicznie baza dydaktyczna. We WSZOP stawiamy na stały rozwój i innowacyjne rozwiązania. Wszystkie sale wykładowe wyposażone są w multimedia, nowoczesna aula daje możliwość uczestnictwa w wykładach on-line, infrastruktura informatyczna umożliwia wirtualny dostęp do Dziekanatów i Biblioteki, a Laboratoria Komputerowe wyposażone są w najnowsze, specjalistyczne programy informatyczne, dzięki czemu zapewniają wysoką jakość kształcenia.  

Podstawowym filarem działania i sukcesów Uczelni jest wyspecjalizowana kadra naukowo-dydaktyczna. Nauczyciele akademiccy wykładający we WSZOP to najlepsi przedstawiciele swoich dziedzin, wielokrotnie wyróżniani za osiągnięcia naukowe zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, wysoko oceniani również przez studentów.

Współpraca z zagranicą stwarza dodatkowe możliwości dla studentów. Dzięki zawartym porozumieniom mają oni możliwość uczestniczenia w wykładach wybitnych profesorów z uczelni europejskich. Studenci zdobywają szlify edukacyjne i językowe na studiach zagranicą w ramach programu Erasmus+ (m.in. w Chorwacji, Turcji, Portugalii, Estonii, na Litwie) a  od roku akademickiego 2014/2015 mogą również otrzymywać stypendium z programu Erasmus+ na praktyki do krajów UE oraz Turcji. Współpraca  z Université Paris 13 w zakresie wspólnej realizacji studiów na kierunku Zarządzanie otworzyła drogę kilku naszym absolwentom do bezpłatnych studiów magisterskich w Paryżu. Od 2012 roku prowadzimy współpracę naukowo-dydaktyczną z Uniwersytetem im. A.Nobla w Dniepropietrowsku. W ramach umowy studenci odbywają staże i praktyki, realizują badania naukowe w obu uczelniach. Wszystkie wyjazdy zagraniczne studentów są niepłatne.

Wprowadzona w Uczelni polityka zapewnienia jakości lektoratów ma na celu osiągnięcie wysokiego poziomu znajomości języka angielskiego u studentów i zwiększenie odsetka wyjeżdżających na studia i praktyki zagraniczne.

Dołącz do naszej społeczności akademickiej już dziś!


       

BA.8/ Katowice, ul. Bankowa 8

Budynek posiada cztery kondygnacje. Mieści Biuro Rektora, Dziekanaty, Bibliotekę, Laboratoria Komputerowe, aulę, zaplecze socjalne (bufet, szatnia).

ŚC.9/ Katowice, ul. Ścigały 9

Budynek posiada trzy kondygnacje, na terenie przyległym znajduje się boisko sportowe. Mieści Laboratoria, Pracownię Tłumaczeń Symultanicznych, Studio Audiowizualne, salę gimnastyczną i zaplecze sportowe i socjalne (szatnia).

TŚ.9/ Katowice, Al. B. Krzywoustego 9 (Os. Tysiąclecia)

Budynek posiada dwie kondygnacje.
Mieści dwie aule, sale wykładowe oraz ćwiczeniowe, Laboratorium Kryminalistyki, kawiarenkę internetową, zaplecze socjalne (bufet, szatnia).

Dojazd na Osiedle Tysiąclecia:
- autobusy: 109, 673, 674
- tramwaje: 6, 11, 19.

Aktualne rozkłady jazdy

 Mapa budynków WSZOP