Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | WSZOP - Katowice
strona główna » Szkolenia » Szkolenia okresowe BHP » Szkolenie okresowe dla pracowników służb BHP. Termin szkolenia: 28-30 listopada 2017 r.
a a a

Szkolenie okresowe dla pracowników służb BHP. Termin szkolenia: 28-30 listopada 2017 r.

Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach organizuje szkolenie okresowe BHP dla pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
(Dz. U. 2004 nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

CEL

Ogólnym celem szkolenia jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

UCZESTNICY

  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osoby wykonujące zadania tej służby.

KADRA DYDAKTYCZNA

Program realizowany jest przez zespół nauczycieli akademickich WSZOP oraz trenerów i instruktorów związanych z naszą Uczelnią o bogatym dorobku zawodowym i dydaktycznym.

ORGANIZACJA

Szkolenie realizowane jest według programu opracowanego przez WSZOP uwzględniającego wymogi
ww. rozporządzenia w sprawie szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych oraz wzbogacone o ćwiczenia praktyczne w zakresie ppoż oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem rekwizytów.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby
  • Certyfikat American Heart Association (AHA).

MIEJSCE

WSZOP, Katowice, ul. Bankowa 8.

CENA

Cena wynosi 650 zł brutto i obejmuje:

  • udział w zajęciach (łącznie 28 godzin + 11 godzin samokształcenia)
  • materiały szkoleniowe do samokształcenia
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego
  • Certyfikat American Heart Association (AHA)
  • obiad, kawę i herbatę w każdym dniu szkolenia.
2017/11/28 - 2017/11/30