Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | WSZOP - Katowice

strona główna » Szkolenia » Szkolenia okresowe BHP » Szkolenie okresowe dla pracowników służb BHP
a a a

Szkolenie okresowe dla pracowników służb BHP

Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach organizuje szkolenie okresowe dla pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Rozporządzenie).

CEL

Celem szkolenia jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

UCZESTNICY

  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osoby wykonujące zadania tej służby.

KADRA DYDAKTYCZNA

Program realizowany jest przez zespół nauczycieli akademickich WSZOP oraz trenerów i instruktorów związanych z naszą Uczelnią o bogatym dorobku zawodowym i dydaktycznym.

ORGANIZACJA

Szkolenie uwzględnia wymogi ww. Rozporządzenia i jest realizowane według programu opracowego przez WSZOP. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych, natomiast ćwiczenia praktyczne w zakresie ppoż i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem fantomów i defibrylatora. Program jest realizowany w ciągu 28 godzin dydaktycznych + 11 godzin samokształcenia kierowanego (3 dni szkoleniowe).

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby
  • Certyfikat American Heart Association (AHA).

MIEJSCE

WSZOP, Katowice, ul. Bankowa 8.

CENA

Cena wynosi 650 zł brutto i obejmuje:

  • udział w zajęciach (łącznie 28 godzin + 11 godzin samokształcenia)
  • materiały szkoleniowe do samokształcenia
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego
  • Certyfikat American Heart Association (AHA)
  • obiad, kawę i herbatę w każdym dniu szkolenia.
2018/09/19 - 2018/09/21