Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | WSZOP - Katowice

strona główna » Szkolenia » Szkolenia okresowe BHP » Szkolenie okresowe dla pracowników służb BHP
a a a

Szkolenie okresowe dla pracowników służb BHP

Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach organizuje szkolenie okresowe dla pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Rozporządzenie).

CEL

Celem szkolenia jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

UCZESTNICY

  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osoby wykonujące zadania tej służby.

KADRA DYDAKTYCZNA

Program realizowany jest przez zespół nauczycieli akademickich WSZOP oraz trenerów i instruktorów związanych z naszą Uczelnią o bogatym dorobku zawodowym i dydaktycznym.

ORGANIZACJA

Szkolenie uwzględnia wymogi ww. Rozporządzenia i jest realizowane według programu opracowego przez WSZOP. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych, natomiast ćwiczenia praktyczne w zakresie ppoż i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem fantomów i defibrylatora. Program jest realizowany w ciągu 28 godzin dydaktycznych + 11 godzin samokształcenia kierowanego (3 dni szkoleniowe).

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby
  • Certyfikat American Heart Association (AHA).

Szkolenie zostanie zorganizowane pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby uczestników. Minimalna liczba uczestników to 15 osób.

MIEJSCE

WSZOP, Katowice, ul. Bankowa 8.

CENA

Cena wynosi 700 zł brutto i obejmuje:

  • udział w zajęciach (łącznie 28 godzin + 11 godzin samokształcenia)
  • materiały szkoleniowe do samokształcenia
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego
  • Certyfikat American Heart Association (AHA)
  • obiad, kawę i herbatę w każdym dniu szkolenia.
2019/12/04 - 2019/12/06