Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | WSZOP - Katowice

strona główna » Szkolenia » Szkolenia okresowe BHP » Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców
a a a

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców

Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach organizuje szkolenie okresowe BHP przygotowane z myślą o pracodawcach oraz innych osobach kierujących pracownikami. Przedmiotowe szkolenie spełnia znamiona obowiązku, jaki nakłada na pracodawcę rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 180, poz. 1860 z późn. zm. w sprawie szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy).

ORGANIZACJA

Szkolenie organizowane jest z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych oraz niezbędnych rekwizytów. Zajęcia realizowane są w oderwaniu od pracy i prowadzone według programu opracowanego przez WSZOP. Zajęcia obejmują ćwiczenia praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem odpowiednich rekwizytów.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz Certyfikat American Heart Association (AHA).

KADRA DYDAKTYCZNA

Program realizowany jest przez zespół trenerów i instruktorów z bogatym dorobkiem zawodowym i dydaktycznym.

UCZESTNICY

  • pracodawcy, w tym osoby kierujące przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
  • inne osoby kierujące pracownikami (mistrzowie, brygadziści, kierownicy wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

MIEJSCE

Siedziba WSZOP w Katowicach przy ul. Bankowej 8.

CENA

Cena wynosi 240 zł brutto od osoby i zawiera:

  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe
  • zaświadczenie
  • certyfikat American Heart Association (AHA)
  • obiad.